Creative Future

Page

Creative Future – Birmingham’s Strategy for Children, Young People and Culture.

Birmingham City Council, Culture Commissioning Service, UK

Description of the method
A Creative Future reflects a shared vision for what cultural provision for children and young people in our city can and should be.

Take the Creative Future Pledge. Sign up to the six commitments below and see how you can support high quality cultural provision for all young people in our City

• All children and young people in Birmingham should have the
opportunity to experience high quality arts and cultural provision
as audience members, participants, creators and leaders

• All children and young people should have access to high quality
cultural education in schools and other educational settings
• All children and young people should have access to and
understanding of a clear progression pathway for broadening and
deepening arts and cultural engagement from 0 – 25 years

• All children and young people should have access to high quality
creative careers advice, education and guidance and support for
accessing employment opportunities within the creative industries

• All children and young people should have the opportunity to
receive recognition and accreditation for their achievements within
the arts

• All children and young people should be able to have a
meaningful voice in cultural planning and provision in Birmingham

Var, när och hur är den användbar?
Were, when and how is the method useful?

Både kommuner och andra organisationer skulle kunna utveckla sitt kulturarbete och sin kulturpolitik för barn och ungdomar med inspiration från modellen. Modellen betonar att barn och ungdomar både ska ha möjligheter och kunskap om vilka vägar som finns för att bli aktiva inom kulturområdet. Modellen beskriver utvecklingsvägar både som professionell kulturutövare, entreprenör, amatör eller kreativ ledare. Modellen visar på de olika steg som barn och ungdomar kan ta inom konst och kultur och lyfter fram att kompetensen kan valideras och användas även inom andra verksamhetsområden.

Egna reflektioner – tips och råd
Own reflections, advices

Kulturförvaltningen skulle kunna arbeta med intyg och olika verktyg för validering av kunskap som barn och ungdomar får genom våra verksamheter, t.ex. Kulturskolans kurser, Stadsmuséets workshops, volontärer vid Kulturfestivalen etc.

Länkar till hemsida/hemsidor t.ex. till den organisation ni besökte där det går att få mer information om metoden
Links to webpages

http://www.birmingham.gov.uk/creativefuture

Bengt Staf, Stockholm School of Arts
bengt.staf@stockholm.se

Johanna Karlsson, Strategic Culture Department
johanna.x.karlsson@stockholm.se

Johan Stigholt, Stockholm City Museum
johan.stigholt@stockholm.se